PRIVACY REGELING

Alle informatie die u op de website en/of uw cv invult alsook alle andere persoonlijke informatie die u in de loop van de sollicitatieprocedure vermeldt, zullen, behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij GreenshoeTalent in onze talentpool voor een periode van 2 jaar.

Deze gegevens geven ons namelijk de kans om u op de hoogte te houden van interessante opportuniteiten bij onze klanten naar de toekomst.

Na deze periode worden al uw gegevens automatisch verwijderd uit onze databank.

GreenshoeTalent deelt aan zijn opdrachtgevers enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van de kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig  de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die inging op 25 mei 2018.

Overeenkomstig deze wet hebt u een recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken op dit vlak worden steeds onmiddellijk ingewilligd door een korte mail naar erik@greenshoetalent.com


Cookies

Our website, like many others, stores and retrieves information on your browser using cookies. This information is used to make the site work as you expect it to.  It is not personally identifiable to you, but it can be used to give you a more personalised web experience.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

You can easily accept or reject the cookies on this site:

© 2019 Erik De Vuyst - GreenshoeTalent