CASE

Eurofactor

Een onafhankelijke factoringmaatschappij zoals Eurofactor moet actief prospecteren om nieuwe klanten binnen te halen. Het Belgische team telt dus voornamelijk commerciële profielen die liefst quasi onmiddellijk inzetbaar zijn. “De combinatie van zijn expertise met  factoring en corporate banking, maakte van Greenshoe Talent de beste partner om voor ons de geschikte kandidaat te vinden”, aldus Alexander Stalpaert Branch Director Eurofactor Belgium .

Factoringexpertise gaf doorslag bij nichespeler Eurofactor

De kernactiviteiten van Eurofactor zijn factoringdiensten, voornamelijk financiering van de openstaande facturen van de klant. Daarnaast biedt de onderneming in het verlengde nog twee bijkomende diensten aan: kredietverzekering zodat de klant de zekerheid heeft dat zijn facturen sowieso zullen betaald worden en debiteurenbeheer inclusief incasso.

“Dat zijn onze enige activiteiten. De meeste factormaatschappijen op de Belgische markt zijn verbonden met een lokale bank, terwijl wij deel uitmaken van de buitenlandse bank Crédit Agricole Group die echter geen universele bankdiensten aanbiedt in België. Wij profileren ons dus in het Belgische factoringlandschap als onafhankelijke factoringmaatschappij.”

Eurofactor is wat men noemt een challenger op de markt aangezien al haar concurrenten deel uitmaken van een lokale grootbank en ze haar klanten/bedrijven een financiering kan aanbieden die volledig losstaat van andere bankdiensten.

“Ons klantensegment is breed, maar wij mikken op bedrijven met een minimale omzet van 3 miljoen euro per jaar. Wij financieren voor hen de onbetwistbare en opeisbare facturen vanaf levering en vragen hiervoor een vergoeding. Dat laat bedrijven toe hun klanten een langere betalingstermijn toe te kennen van 60 of 90 dagen en tegelijkertijd hun leveranciers op tijd of zelfs sneller met korting te betalen.”

Gevraagd: expertise en onmiddellijk inzetbaar

“Onze bankonafhankelijkheid heeft als nadeel dat onze klanten niet onmiddellijk voortvloeien uit andere bancaire verrichtingen. We krijgen wel wat klanten aangeboden vanuit het Europese netwerk van Crédit Agricole Group, maar op de Belgische markt hebben wij zeer weinig automatische instroom. Dit betekent dat de leden van ons zevenkoppig team allemaal commerciële functies hebben: ofwel zijn ze gericht op actieve prospectie van nieuwe klanten, ofwel op het beheer van bestaande contracten en klanten, wat ook een commerciële inslag heeft.  Bovendien zijn wij een klein team, waardoor er weinig ruimte en tijd is om iemand in te werken. De profielen die wij zoeken, moeten dus thuis zijn in onze wereld en ook onmiddellijk inzetbaar. In de praktijk komt dit er op neer dat we iemand moeten aanwerven met voldoende basiskennis kredieten om bij ons te komen werken. En dat is niet zo evident, want een grote bank biedt voor sommige profielen meer zekerheid en carrièreperspectieven dan een nichespeler met een eerder beperkt lokaal team en vooral internationale doorgroeimogelijkheden.”

Nicherecruiter met feeling

Stalpaert ging een jaar geleden op zoek naar een accountmanager via de klassieke kanalen, maar de profielen die daar op af kwamen, voldeden niet, dus schakelde hij Greenshoe Talent in.

“Ik denk dat Greenshoe Talent de enige recruiter is die ervaring heeft met factoring en dat is toch wel een heel bijzonder groot voordeel. De meesten kennen wel de bancaire sector, maar in zijn algemeenheid, terwijl onze niche toch wel zeer gespecialiseerd is.

Erik zijn sterkte is ook dat hij direct kan aanvoelen of een bepaalde persoon binnen ons team past. Er zijn natuurlijk veel voorafgaandelijke gesprekken geweest tussen ons en hij voelt onze bedrijfscultuur goed aan. Hij weet dat we iemand zochten met een ondernemersgeest, die zelf actie onderneemt, dynamisch en proactief. Iemand die zeer zelfstandig kan werken en zijn job zelf kan organiseren.

Zijn zoektocht was niet evident. Aangezien wij iemand met ervaring zochten, moest hij die vinden binnen de traditionele bank die er een heel andere bedrijfscultuur op nahoudt. Maar hij geeft niet op en dat apprecieer ik. Het heeft een hele tijd geduurd voor we iemand vonden, maar het was het wachten zeker waard. Liever zo dan iemand waarvan je na een jaar afscheid moet nemen omdat hij toch niet voldoet, ondanks alle inspanningen.”

The full option

“Greenshoe Talent beschikt over een indrukwekkend netwerk van potentiële kandidaten. We hebben dat samen overlopen om te bekijken welke mensen hij persoonlijk zou contacteren. Persoonlijk, ja, ook dat is zijn kracht. Het zou gemakkelijk zijn om via LinkedIn de valabele profielen te zoeken en hen dan een bericht te sturen met de vraag of ze geïnteresseerd zijn, maar zo werkt Erik niet. Hij praat zeer grondig en uitvoerig met de kandidaten, hij stelt ze heel gerichte vragen en polst of er reële interesse is om met ons in gesprek te gaan.

De voorbereiding en de communicatie verloopt ook zeer grondig. Erik houdt ons permanent op de hoogte met wie hij in contact is, hoe dat verloopt en telkens hij een gesprek heeft met een kandidaat, maakt hij een uitgebreid verslag alvorens hij ze aan ons voorstelt.

Hij volgt ook het volledige proces: na elk interview contacteert hij ons én de kandidaat om te horen hoe het geweest is. Wij hebben hem zelfs betrokken bij de contractbespreking zodat hij ons contractvoorstel kon verdedigen bij de kandidaat, inclusief de carrièreperspectieven.

Een misschien zijdelings voordeel, maar bij ons toch ook wel belangrijk: hij spreekt vloeiend Duits. Eurofactor Belgium hangt voor de centrale diensten af van Eurofactor GmbH in München, dus Erik moest alle administratieve afwikkelingen regelen met de hr-afdeling op het Duitse hoofdkantoor. Met zijn gekende Gründlichkeit verliep ook dat vlekkeloos.

Het was voor ons een eerste samenwerking en ik ben zeer tevreden. Het voordeel dat het zo’n lang proces is geweest is dat we daardoor elkaar goed leerden kennen. Als wij nog een vacature hebben, gaan we zeker aan hem denken.”

© 2019 Erik De Vuyst - GreenshoeTalent