Presentatie door Dhr Philippe Colle, Gedelegeerd Bestuurder van Assuralia en Hoogleraar Economisch- en Handelsrecht en Pensioen aan de Vrije Universiteit Brussel, georganiseerd door het Financieel Forum Antwerpen.

I. De stand van zaken van de verzekeringssector

Uitgangspunt voor een beeld van de actuele situatie vormt de ontwikkeling van de totale premie incasso’s in België voor 2017. Belangrijk hierbij is dat de top 15 van de maatschappijen goed waren voor 91,6 % van de markt (1).
Wat opvalt is de sterke daling van de inkomsten uit de tak Leven. De daling in 2013 is volledig toe te schrijven aan de verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % voor individuele levensverzekeringen, Tak 21 (gewaarborgd kapitaal en rendement) en     Tak 23 (koppeling van een levensverzekering aan een beleggingsfonds). De verhoging van de premietaks in 2013, een budgettaire maatregel van de regering, beoogde een meerontvangst van 139 mio euro, maar resulteerde uiteindelijk in een verhoging van de ontvangsten voor slechts 9 mio euro. In realiteit een budgettaire slag in het water, maar een zeer pijnlijke operatie voor de sector.

De verzekeringssector vandaag in cijfers

page1image3973456

page2image4143952                                                                                                                            Bron: Assuralia

 Beleggingen per categorie (inclusief Tak 23) Boekwaarde (in miljarden euro)