Technologie & innovatie hebben ontegensprekelijk een impact op de hele samenleving. Digitalisering doet sommige jobs verdwijnen, maar creëert anderzijds ook nieuwe. Een tendens die zich eveneens binnen de banksector voltrekt.

Het pilootproject Talentmobiliteit, biedt medewerkers, wiens functie dreigt te verdwijnen en interesse tonen in een job buiten de banksector, nieuwe loopbaanperspectieven. Talent-mobiliteit werd opgezet door Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, met als doel de medewerker tijdens de overstap naar zijn/haar nieuwe loopbaan intensief te begeleiden en een win-situatie te creëren voor alle betrokken partijen, de medewerker de huidige – evenals de toekomstige werkgever.

Het initiatief voor een nieuwe loopbaan gaat uit van de betrokken medewerker. Na aanmel- ding stelt de huidige werkgever een individueel begeleidingstraject op en heeft daarbij de keuze uit 4 formules die binnen Talentmobiliteit gedefinieerd werden. De uitvoering van het individueel begeleidingstraject is in handen van 3 HR-partners van Febelfin.

In een eerste fase worden de competenties alsook de interesse nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens stapt de medewerker in een coachingstraject en krijgt hij/zij de mogelijkheid om de noodzakelijke opleidingen te volgen en de kennis verwerven die de nieuwe functie vereist. Het traject wordt afgerond met een stage van enkele weken tot enkele maanden, in lijn met de initieel gekozen formule. De kosten voor het hele begeleidingstraject worden gedragen door de banken waar de functies verdwijnen.

Via Talentmobiliteit ondersteunt Febelfin de betrokken medewerker niet alleen bij een overstap naar de job van zijn/haar keuze, maar biedt het ook informatie aan over een aantal sectoren waarmee het een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Zo bestaan er vandaag kaderovereenkomsten met het onderwijs, de zorgsector, de openbare sector evenals de sector van internationale handel. Bedoeling is het aanbod in de toekomst verder uit te breiden.

Als gespecialiseerd rekruteerder met expertise in de financiële wereld en de internationale handel ondersteunt GreenshoeTalent ten volle dit pilootproject. Indien de medewerker die aan de slag wil buiten de banksector, zelf geen geschikte, nieuwe functie vindt, noch zijn gading vindt binnen de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, dan kunnen de opportuniteiten in het netwerk van GreenshoeTalent een mooi alternatief vormen. De bedoeling van Talentmobilieit is immers om aan de medewerkers uit de banksector een nieuwe loopbaan te kunnen voorstellen, die zo veel mogelijk beantwoordt aan zijn/haar competenties en voorkeur.

https://www.talentmobiliteit.be

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Erik De Vuyst - GreenshoeTalent